ДЕТАЛИ ВИДЕО

Xe trộn bê tông giúp bác nông dân xây nhà - đồ chơi trẻ em H1352E Kid Studio có nội dung: Xe trộn bê tông làm việc xong ở công trường thì rời đi rửa xe. Trên đường đi thì xe trộn bê tông bị va phải khúc gỗ và bị ngã văng xuống rãnh nước không lên được. Xe tải đi đến bao vây xung quanh cái hố lại để đảm bảo an toàn cho các xe khác. Xe cần cẩu đến kéo xe trộn bê tông lên. Xe máy xúc đến nhấc khúc gỗ cho lên thùng xe cho xe tải chở đi. Các xe đi đến hồ để rửa sạch xe. Video về #đồchơi rất hay cho các bé xem. #kidstudio #xetai #xecancau #xetronbetong #constructionvehicles


About Kid Studio:

Where kids can be happy and smart!

At Kid Studio, we are dedicated according to the lyrics videos that can help kids physical activity, learn all about letters, numbers, shapes, colors, animals, and so much more!

Your kids will love our friendly toys and colorful background videos while learning both classic nursery rhymes and original songs.


Watch your favorite song by clicking a title below:
0:00 Welcome
0:45 Comedy Cartoon Fun
1:20 This Old Man
2:26 Arts And Crafts Ident


Most viewed list:
Police car toy - Playlist: bit.ly/2JaZrAV
Kid Studio playlist 2: bit.ly/2MDZOpy
Assembling funny toys - Playlist: bit.ly/2ocZCVa
Learn color with toys - Playlist: bit.ly/2BzUqgW
New Kid Studio cars toys - Playlist: bit.ly/2N5P2r8
Tầu hỏa đồ chơi playlist: bit.ly/31xG9ff
Fire truck toy for kids - Playlist: bit.ly/2JexFDx
Toys for kids collection: bit.ly/2qCumzJ
Video bóc trứng, xe ô tô hay của Kid Studio: bit.ly/2BwYA9g


Website: http://funtime.media
Facebook: https://www.facebook.com/funtimemediacorp/
Twitter: https://twitter.com/funtime_media


Copyright © Funtime Media Corp. JSC

Xe trộn bê tông giúp bác nông dân xây nhà - đồ chơi trẻ em H1352E Kid Studio - СКАЧАТЬ ВИДЕО

КОММЕНТИРОВАТЬ в ВКОНТАКТЕ


КОММЕНТИРОВАТЬ в FACEBOOK